Cụ thể, trang web đăng tải các tài liệu hướng dẫn, chỉ đạo bầu cử của Đảng, Hội đồng bầu cử, các Uỷ ban bầu cử... cùng danh sách thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử. Các biểu mẫu phục vụ ứng cử, bầu cử kèm theo các hướng dẫn cụ thể. Các tài liệu, thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử như Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và các văn bản hướng dẫn Luật, kế hoạch triển khai cuộc bầu cử, các mốc thời gian tiến hành cuộc bầu cử... 

 

Trang web cũng có các thông tin về hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và điểm tin từ các cơ quan thông tin đại chúng về các hoạt động bầu cử trong cả nước. Cùng với tiến trình bầu cử, trang web sẽ có danh sách và hồ sơ các ứng viên, kết quả bầu cử và các số liệu thống kê về bầu cử.

 

Đặc biệt, trang web có đăng tải các câu hỏi về bầu cử và khi người đọc nhấn vào đó sẽ nhận được các câu trả lời cụ thể.

 

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Dũng, Uỷ viên Ban tuyên truyền của Hội đồng bầu cử cho biết, hoạt động  tranh cử sẽ không diễn ra trên trên trang web, đồng thời trang web cũng không đăng tải các khiếu nại tố cáo. Về việc công khai tài sản của các đại biểu trên trang web theo ông Dũng phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng bầu cử, hiện tại chưa thể thực hiện.

 

Mạnh Cường

Tag :