Sáng 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XV) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 19. Hội nghị sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV; bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy khóa XV.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Các đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, căn cứ trên hai tiêu chí cơ bản là: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ để đánh giá, đảm bảo mỗi lá phiếu sẽ là một nhận xét, đánh giá chân thành, xây dựng và khách quan.

Năm 2014, mặc dù tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã phát huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị.

Hội nghị sẽ thảo luận và quyết định những nội dung thường kỳ và những nội dung lớn có ý nghĩa quan trọng, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời chuẩn bị một bước quan trọng cho Đại hội XVI Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị, Hội nghị tập trung cho ý kiến phân tích, làm rõ hơn những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục ngay. Đồng thời, Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ những kiến nghị, đề xuất về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015, nhất là công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, không nể nang, né tránh, ngại va chạm, thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo, nhất là những kết quả nổi bật trong năm 2014; việc thực hiện các nguyên tắc xây dựng Đảng (tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, liên hệ với quần chúng); đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nêu đề xuất, kiến nghị.

Về báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, đề nghị đi sâu phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật của cả nhiệm kỳ, đồng thời tập trung thảo luận, cho ý kiến định hướng về những vấn đề cơ bản như: chủ đề đại hội…

Theo Nguyễn Tuấn