Đây cũng là thực trạng khá phổ biến hiện nay khi mà những người đang có nhu cầu nhà ở dù đã nộp cả tỷ đồng cho chủ đầu tư nhưng đến thời hạn bàn giao thì nhà chẳng thấy đâu.

Vậy các chủ đầu tư đã sử dụng những chiêu thức gì khiến người mua nhà dễ dàng tin tưởng như vậy?