Phòng Tài nguyên nước trực thuộc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Sóc Trăng, nơi ông Tùng làm việc - Ảnh: K.T.

"Việc ông Tùng bị cho thôi chức chi cục trưởng không phải bị kỷ luật mà do 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ", ông Ẩn giải thích.

Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Sóc Trăng cũng cho biết đã bố trí ông Tùng làm phó phòng tài nguyên nước trực thuộc sở này. Cũng theo ông Ẩn, hiện Chi cục Bảo vệ môi trường vẫn chưa có chi cục trưởng.