• Trường ĐH Kinh tế, Ngân hàng TP HCM công bố điểm chuẩn
  • Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Kiến trúc TP HCM công bố điểm chuẩn
  • Trường ĐH Văn hóa, Mỹ thuật TP HCM công bố điểm chuẩn
  • Trường ĐH Nông lâm TP HCM: Ngành thú y điểm chuẩn 22
  • Trường ĐH Kinh tế, Ngân hàng TP HCM công bố điểm chuẩn

  • Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Kiến trúc TP HCM công bố điểm chuẩn

  • Trường ĐH Kinh tế, Ngân hàng TP HCM công bố điểm chuẩn

  • Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Kiến trúc TP HCM công bố điểm chuẩn

  • Trường ĐH Văn hóa, Mỹ thuật TP HCM công bố điểm chuẩn

  • Trường ĐH Nông lâm TP HCM: Ngành thú y điểm chuẩn 22

Cụ thể, ngành y đa khoa của Trường ĐH Y Dược TP HCM có điểm chuẩn 26,75, ngành răng hàm mặt 26 điểm, dược học 25,25. Ngành xét nghiệm y học điểm chuẩn 24, ngành y học cổ truyền 24 điểm, ngành y học dự phòng 23, ngành điều dưỡng 22,5...

Trường cũng lưu ý, chỉ tiêu sau khi trừ chỉ tiêu tuyển thẳng, dự bị dân tộc và cử tuyển. Điểm trúng tuyển đã cộng điểm ưu tiên và khu vực, đối tượng và ưu tiên xét tuyển. Tiêu chí phụ 1 áp dụng cho thí sinh có điểm bằng điểm trúng tuyển, trong đó điểm Hóa áp dụng cho ngành dược học, sinh áp dụng cho các ngành còn lại.

Tiêu chí 2 áp dụng áp dụng cho thí sinh đã áp dụng cho tiêu chí 1 ở điểm C dựa vào điểm ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia. Trong cùng 1 ngành, điểm chuẩn trúng tuyển NV2 cao hơn NV1 là 1 điểm.

NLĐO