Chúng ta có thể hiểu rõ chính bản thân mình nhưng rất khó để biết ấn tượng của người khác về mình như thế nào. Thông qua hình ảnh đầu tiên bạn nhìn thấy trong bức tranh dưới đây, bạn sẽ biết trong mắt mọi người, bạn là người như thế nào.

(* Thông tin chỉ mang tính tham khảo)